Gadekunst.dk
Forsvar for lovlig graffiti
Her er dokumentation for at mange Søren Pinds, Lennart Fausts og Stop Graffitis udsagn ikke holder.
 
Lovlige graffitiprojekter fører til mere ulovlig graffiti

Anklage:

I Berlingske Tidende den 24. november 2004 udtaler Lennarth Faust:
"Både i København og i andre byer er det blevet dokumenteret, at graffitifestivaler og projekter med lovlig graffiti øger mængden af hærværksgraffiti. Erfaringsmæssigt er nul-tolerance det bedste middel mod graffitikriminalitet."

Forsvar:
Staffan Jacobsen, dr. fil. i kunstvidenskab fra universitetet i Lund og forfatter til en afhandling om graffiti udtaler 24. november 2004 til Jyllands-Posten:
"Der er intet videnskabeligt belæg for påstanden om, at lovlig graffiti fører til mere ulovlig graffiti. Den lovlige graffiti enten mindsker den ulovlige graffiti eller gør hverken fra eller til.
Stop Graffiti og andre nul-tollerance-kampagner har det tilfælles, at de enten ikke har nogen effekt eller fremprovokerer en stigning som modreaktion."

 

 
Lovlige mure til graffiti er en dødssejler

Anklage:

På Stop Graffitis hjemmeside kan man læse:
http://www.stop-graffiti.dk/graffitimure.html
"Flere steder i landet har man igennem en længere årrække lavet forsøg med lovlige graffitimure.
Forsøgene blev gennemført for at se, om man kunne mindske den ulovlige graffiti ved at lade unge male på lovlige afgrænsede steder.
Desværre har det vist sig, at de lovlige graffitimure kun avler mere ulovlig graffiti i områderne omkring de lovlige mure. Flere steder har man oplevet, at de lovlige mure simpelthen er blevet brugt som oplæringssted for helt unge graffitimalere, før de skulle ud og begå hærværksgraffiti.
Derfor er forsøgene nu stoppet de fleste steder i landet."

Forsvar:
Den svenske graffitiforsker dr. fil. Staffan Jacobson skriver juni 2002 i et indlæg mod Stop Graffiti:
"De enda metoder som haft framgång när det gäller att reducera den illegala graffitin är lagliga väggar, graffitiskolor och utställningsverksamhet. Det finns många exempel internationellt; i Sverige har Kungsholmen 1989-90, Uppsala 1992.94 och Norrköping 1998 - varit särskilt effektiva i detta avseende. Men de legala metoderna kräver kunskap. Det är mycket viktigt att man vet exakt hur man går till väga. De kunskaperna saknas helt i nolltoleranslobbyns subkultur. Däremot fick belgiska staden Brygge förra året EU-priset European Crime Prevention Award för att ha gjort staden fri från illegal graffiti med just legala metoder, och detta visar klart vilken väg som är framkomlig också för andra europeiska länder."

 

 
Graffiti er springbrædt til en kriminel karriere

Anklage:

I Jyllandsposten den 20. juni 2002 skriver Lennarth Faust:
Den nyeste nordiske kriminologiske forskning fra Universitetet i Stockholm peger klart på, at selv den ungdomskultur, der er udviklet omkring graffitien, udvikler sig i andre alvorligere retninger. Også I Danmark, har vi set disse tendenser mod mere kriminalitet.

Forsvar:
I svenske Dagens Nyheter kunne man i efteråret 2001 læse artiklen "Forskara slår hål på graffitimyt":
"I tre år har SL sponsorat forskning vid Stockholms universitet. Målet var att finna ett samband mellan graffiti och kriminell virksamhet. När forskarna inte kunde bekräfta tesen ville SL inte veta av rapporten.
- Det är möjligt att våra fynd har gjort SL besvikna. Jag har inte hört av dem sedan rapporten lades fram, säger kriminologen David Shannon."

Den norske kriminolog Cecilie Høigaard skriver på s.324 i sin bog Gategallerier:
"Samlende for straffeaktioner og politisaker sett under ett er det svært liten dekning for påstanden om en allmenn, sterk sammenhæng mellom graffitimaling og annen kriminalitet i mitt materiale på 229 registrerte graffitimalere. Dette resultat faller pent sammen med annen tidligere forskning både i og udenfor Norden....Shannon gir en grei oversikt over denne forskningen..."
Der refereres til:

  • Shannon, David : Graffiti og annan kriminalitet. I : Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 88. årg. nr. 3, 2001. s.240 - 253.
  • Shannon, David : Graffiti and Adolescent Delinquency. An analysis of short term Career Trajectiories. Rappoet.
    Department of Criminology , Stockholm University. 2001. 106 s

 

 
Graffitimalere indgår i multikriminelle netværk

Anklage:
I Jyllandsposten den 1. juli 2002:
"Store dele af miljøet er organiseret. Og flere bander samarbejder om anden hård kriminalitet end hærværk." Siger Lennart Faust, der samtidig slår fast, at graffitimalerne samarbejder med det autonome miljø, eksempelvis om hvordan man slører sine spor for politiet.

Forsvar:
Peter Pedersen, Silkeborg Politi i DR Østjylland:
Speaker: "Hvem er det som gør det her, er det de dumme drenge?"
Peter Pedersen: "Altså vi troede jo i starten, at vi havde at gøre med, lad os så sige de dumme drenge, så ved alle nok, hvad man tænker på. Børn, og mest drenge, fra de svage familier, som også laver andre typer kriminalitet. Men vores erfaring den viste jo helt klart, at ud af små 20 drenge, vi havde fat i, der var kun de 3 af den kendt af politiet og på socialforvaltningen i forvejen. Vi kunne til gengæld se, at den typiske dreng, halvstore dreng, der var graffitimaler, han kom fra de velfungerende hjem, han fungerede rigtig godt i skolen og var intellektuel og... ja..."

 

 
Der er direkte forbindelse mellem grov vold og graffiti og der eksisterer ikke lovlige graffitimalere
Fra TV-Interview:

Interviewer spørger til Stop Graffitis materiale: "I skriver, at der er direkte forbindelse mellem grov vold og graffiti. Hvor kommer det fra."
Lennart Faust, Stop Graffiti: "Jamen, der skal I såmænd kikke på politiets udtalelser, bl.a. Københavns Politis udtalelser omkring sammenhængen mellem graffiti og kriminalitet."

Speaker: "Den sammenhæng kan politiet ikke se."
(Klipper til Københavns Politigård).
Preben Kristensen, kbh. Politi, afd. A: "Det er noget som Lennart Faust påstår, vi kan ikke se det her i vores anmelderkartoteker og så videre, vi kender ikke noget til det."

Speaker: "Ifølge Lennarth Faust, er der en stigning i graffitivolden."
(Klipper til Lennart Faust).
Lennart Faust: "Jo, det har der været i en længere periode rent faktisk."
(Klipper til Københavns Politigård).
Preben Kristensen: "Jeg kan ikke nikke genkendende til at det skulle være så skrækkeligt, som han siger. Man skal passe lidt på, generelt sagt, med at råbe ulven kommer, for den dag ulven kommer, så er der måske ikke nogen, der vil tro på en."

(Klipper til Lennart Faust).
Interviewer til Lennarth faust: "Jamen, er det ikke rigtigt, at han har bedt dig dokumentere de her ud..."
Lennart Faust afbryder: "Det har vi jo snakket meget om, og det snakker vi løbende om."
Interview: "Men det siger han, at du ikke har dokumenteret!"
Lennart Faust: "Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er noget som vi snakker sammen med Københavns Politi om fra Københavns Kommune."

Speaker: "Selvom Kommunen har lukket sine mure, mener Lennart Faust ikke, at man har gjort noget forkert."
Interviewer: "Risikere I så ikke, at dem der gerne vil male lovligt, dem tvinger I ud i ulovlig graffiti?"
Lennart Faust: "Det er jo en af graffitikulturens mange myter, at der findes to slags graffitimalere. Nemlig nogle, der maler lovligt og nogle, der maler ulovligt."
Interviewer: "Og de findes ikke?"
Lennart Faust: "De findes ikke!"
Interviewer: "Det er du helt overbevist om?"
Lennart Faust: "Det er jeg ganske overbevist om! Jeg har kendt tusinder af graffitimalere efterhånden."

(Klipper til den erklærede lovlige graffitimaler Jakob (optræder uden efternavn))
Jakob: "Det er en hård skæbne, synes jeg, at være ikke-eksisterende. Altså, Lennart Faust, han kan jo ikke vide, hvad hvert enkelt individ i hele landet foretager sig."

 

 
Asger Jorn om skrift som billedkunst
»Billedkunst og skrift er det samme. Et billede er skrift og skrift er billeder. - Kun det menneske, der føler en skrifts indhold, kan fornemme et billedes indhold, for et bogstav er ikke alene en del af et ord, en passage i en lydkombination, en node hvorefter vi synger vore ord. Det kan også være noget andet : Et billede,« Asger Jorn.
Kalender:
MeSTER88 udstilling
19. marts kl. 17:00
Galleri Grisk
Anholtsgade 16
Aarhus, Denmark
 
Debat:
[24.11]: Et nyt debatindlæg.
[29.10]: Et nyt debatindlæg.
[26.7]: Et nyt debatindlæg.
[12.3]: Et nyt debatindlæg.
[3.11]: Et nyt debatindlæg.
[22.8]: Et nyt debatindlæg.
[27.6]: Et nyt debatindlæg.
PieceWall Pro: